NT būstas

visos nekilnojamojo turto paslaugosPROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projektiniai pasiūlymai tai pati pradžia, pradedant vystyti nekilnojamojo turto projektą. Nesvarbu kokios apimties įgyvendinimas nekilnojamojo turto projektas – labai svarbu jau pačioje pradžioje identifikuoti visas galimas grėsmes, galimybes, sukurti pastato koncepciją (statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėja), išnagrinėti inžinerinių tinklų pasijungimo galimybes ir kitus svarbius aspektus galinčius įtakoti sėkmingą projekto įgyvendinimą laiku.


TERITORIJŲ PLANAVIMAS

Teritorijų planavimas - vienas iš svarbiausių etapų plėtojant nekilnojamojo turto objektą. Mūsų tikslas rengiant teritorijų planavimo dokumentus - visos problemos mūsų, ne Užsakovo, visada nustatome žemės sklypams optimalius žemės sklypo naudojimo reglamentus. Painūs, besikeičiantys įstatymai, reglamentai, derinančių institucijų keliami reikalavimai teritorijų planavimo etapą paverčia sudėtingu ir ilgu procesu. Mūsų komandos atestuoti specialistai bei patyrę projektų vadovai rengia specialiuosius ir detaliuosius teritorijų planavimo projektus. Ilgametė patirtis rengiant projektus leidžia mums parengti projektus laiku ir įgyvendinant visus užsibrėžtus tikslus.


PROJEKTO PARENGIMAS

Mes galime parengti visas statinio projekto dalis: architektūros, konstrukcijų, lauko ir vidaus inžinerinių tinklų, visuose projekto rengimo etapuose: Statinio techninį projektą (toliau – Techninis projektas) kaip pagrindinį projektavimo etapą, kuris rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius, techninius rodiklius. Techniniame projekte parengiamų dokumentų sudėtis ir sprendiniai, jų detalizacija (teksto, skaičiavimų, brėžinių) pakankama statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos ar griovimo leidimui gauti, darbo projektui parengti .